مرد عنکبوتی شگفت انگیز

سری احیاء شده « مرد عنکبوتی » باعث شده تا طرفداران این فیلم به دو دسته موافق و مخالف تقسیم شوند….